فرهنگ و سرمايه دانش

درباره شركت

شرکت تعاونی سرمایه گذاری فرهنگ و سرمایه دانش در تاریخ 1386/9/7با شماره 313700 در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسید.
طبق ماده 3 اساسنامه ، این شرکت تعاونی میتواند در همه ی زمینه های اقتصادی فعالیت نماید و اسامی اولین مدیران شرکت تعاونی و دارندگان حق امضاء و بازرسان و اعضای علی البدل در روزنامه رسمی به تاریخ 1386/9/34 وشماره 18292 اعلام گردیده است .
اساسنامه شرکت تعاونی دارای 5 فصل ، 66 ماده و 45 تبصره می باشد که این اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی ، به تاریخ 1386/5/8 به تصویب اعضاء رسیده است و هیات مدیره ملزم به اجرای قوانین بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1370/6/14 مجلس شورای اسلامی و اساسنامه شرکت تعاونی می باشد .
 
خلاصه ای از اهداف تعاونی
1- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی
2- تامین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
3- توسعه ظرفیت های جمعی فرهنگیان
4- اخذ وام قرض الحسنه ، خرید سهام و جذب اعتبار از موسسات مالی
و...
طبق ماده 6 اساسنامه هیات مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج کشور نماید که مقدمات آن فراهم شده است و نمایندگانی برای بعضی از مناطق تعیین شده اند.
طبق اساسنامه شرکت تعاونی فرهنگ و سرمایه دانش می تواند در همه ی زمینه های اقتصادی و ... فعالیت داشته باشد.