فرهنگ و سرمايه دانش

همياران

اطلاعیه وام مرحله دوم

شرکت تعاوني فرهنگ و سرمايه دانش در راستاي خدمت رساني به عزيزان همکار، شروع خدمتي جديد را اعلام مي‌نمايد

شرايط عضويت

1- واريز مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان سپرده ثابت

2- واريز مبلغ بيست هزار تومان بع عنوان سپرده ماهيانه

مبالغ فوق به شماره حساب 0104501765002 (به نام آقایان بهشتی – ذوالفقاری – صالح جلالی) بانک صادرات شعبه پيچ شميران کد 459 و يا شماره حساب 1-1292124-8000-236 (به نام آقایان بهشتی – ذوالفقاری – صالح جلالی) بانک پاسارگاد شعبه میدان فردوسی واريز گردد.

مدارك لازم

1- يک قطعه عکس

2- کپي کارت ملي - حکم کارگزيني - کپي شناسنامه

3- تکميل ثبت نام

شرايط دريافت وام عادي

1- پر کردن فرم درخواست وام

2- تهيه چک يا سفته توسط ضامن با درج مبلغ وام 10 ميليون ريال و امضاي ضامن

3- واريز مبلغ 200000 ريال به عنوان کارمزد در وجه صندوق همياران  به شماره حساب 0104501765002 (به نام آقایان بهشتی – ذوالفقاری – صالح جلالی) بانک صادرات شعبه پيچ شميران کد 459 و يا شماره حساب 1-1292124-8000-236 (به نام آقایان بهشتی – ذوالفقاری – صالح جلالی) بانک پاسارگاد شعبه میدان فردوسی  

شرايط دريافت وام پروژه

1- پر کردن فرم درخواست وام

2- افتتاح حساب در صندوق هم ياران طبق ضوابط ارايه شده در فرم شرايط عضويت

3- تهيه چک بدون تاريخ به مبلغ (منظور هر پروژه) توسط ضامن در وجه صندوق هم ياران به نام آقايان ( بهشتي - ذوالفقاري - صالح جلالي)

4- واريز کارمزد 2% به مبلغ (منظور هر پروژه) به شماره حساب 0104501765002 (به نام آقایان بهشتی – ذوالفقاری – صالح جلالی) بانک صادرات شعبه پيچ شميران کد 459 و يا شماره حساب 1-1292124-8000-236 (به نام آقایان بهشتی – ذوالفقاری – صالح جلالی) بانک پاسارگاد شعبه میدان فردوسی 

تلفن : 77650513 / 77656914
تلفکس : 77650513

آیین نامه پرداخت وام مرحله دوم

با توجه به تغییر مبلغ وام عادی صندوق همیاران ،متقاضیان وام پس از تسویه حساب (در زمان تعیین شده) و کنترل فیش های وام قبلی ، برای دریافت وام جدید از زمان تکمیل فرم درخواست وام حداقل یک ماه انتظار در نظر گرفته شده است .
این آئین نامه در تاریخ 94/06/23 به تصویب هیات امناء رسید و از تاریخ 94/07/01 قابل اجرا خواهد بود .

اطلاعیه وام مرحله دوم

بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق همیاران در تاریخ 94/06/23 پرداخت وام به شرح زیر می باشد.

1-حداقل زمان انتظار برای دریافت وام ، پس از تنظیم برگ درخواست وام یک ماه خواهد بود .

2- پرداخت وام منوط به تسویه حساب اقساط وام قبلی است .

3-میزان مبلغ وام چهار برابر موجودی است . (با در نظر گرفتن سقف )

4- اجرای مصوبه از تاریخ 94/07/01 خواهد بود.