فرهنگ و سرمايه دانش

زمان انتخاب واحد پروژه کوهک - آقای شهبازی

آقای شهبازی
پیرو تماس های مکرر و عدم پاسخگویی جنابعالی بدینوسیله به اطلاع می رساند نوبت شما برای انتخاب واحد چهارشنبه 95/11/27 می باشد لذا ضروری است جهت انتخاب واحد مراجعه نمایید ، عدم مراجعه به منزله انصراف از انتخاب واحد بوده و هیچ گونه اعتراض و شکایتی مسموع نخواهد بود.
باتشکر-تعاونی فرهنگ و دانش