فرهنگ و سرمايه دانش

ساعت کاری شرکت درسال 1396

احتراماً
ضمن تبريك سال نو خدمت كليه ي اعضای محترم شرکت ، به اطلاع مي رساند :
ساعت كاري شركت در سال 96 از شنبه تا چهارشنبه ساعت٨:٣٠ لغايت ١٧:٣٠
روزهاي دوشنبه بعلت تشكيل جلسه هيات مديره تا ساعت ١٦ مي باشد.
باتشكر- هيات مديره شركت تعاوني سرمايه گذاري فرهنگ و سرمايه دانش