فرهنگ و سرمايه دانش

قابل توجه مالکین محترم پروژه کوهک

جهت اطلاع مالکین محترم پروژه کوهک
خواهشمند است نسبت به پرداخت اقساط ضریب طبقات و مرغوبیت در موعدهای تعیین شده اقدام و فیش مربوطه را به شرکت ارائه نمایید . تا شرکت بتواند تعهدات خود در پروژه را به موقع انجام دهد .