فرهنگ و سرمايه دانش

تعطیلی شنبه مورخ 96/03/13

باسلام
به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی فرهنگ و سرمایه دانش می رساند :
شنبه مورخ 96/03/13 شرکت تعطیل می باشد .