فرهنگ و سرمايه دانش

متقاضیان پارکینگ اضافی در پروژه کوهک

قابل توجه مالکین محترم پروژه کوهک
به اطلاع می رساند
شرکت تعاونی تعدادی پارکینگ دراختیار دارد که آماده است به مالکین علاقمند واگذار نماید . افراد متقاضی می توانند از تاریخ 96/04/20 جهت خرید پارکینگ اضافی به دفتر شرکت مراجعه نمایند . قیمت پایه هرواحد پارکینگ بیست میلیون تومان درنظر گرفته شده است و پرداخت به صورت نقدی می باشد .
ضمناً باتوجه به اولویت واگذاری پارکینگ های اضافی با واحدهای 172 متری جدول مراجعه افراد جهت خرید پارکینگ به شرح ذیل می باشد .
1- از تاریخ 96/04/20لغایت 96/04/24 - واحدهای 172 متری
2- از تاریخ 96/04/25 تا موجود بودن پارکینگ اضافی - سایر واحدها