فرهنگ و سرمايه دانش

پیام تسلیت

تسلیت
جناب آقای قریشیان عضو محترم شرکت تعاونی فرهنگ و سرمایه دانش و همکار ارجمند
درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و بازماندگان معزز تسلیت عرض می نماییم و برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات مسئلت می نماییم .
هیئت مدیره شرکت تعاونی فرهنگ و سرمایه داش