فرهنگ و سرمايه دانش

قابل توجه کاندیداهای بازرسی مجمع

توجه
داوطلبان محترم سمت بازرسی، خواهشمند است هنگام ثبت نام مدارک ذیل را جهت تکمیل فرم و ارسال آن به اتاق تعاون تحویل شرکت نمایید .
1-تصویرشناسنامه
2- تصویر کارت ملی
3- تصویر مدرک تحصیلی
4- گواهی عضویت در تعاونی
5- گواهی پایان خدمت
6- برگ عدم سوء پیشینه