فرهنگ و سرمايه دانش

اطلاعیه جهت معرفی نماینده تام الاختیار برای مجمع 96/05/27

" اطلاعیه جهت معرفی نماینده تام الاختیار " 

به اطلاع کلیه اعضا شرکت می رساند برای تهیه وکالتنامه و تعیین نماینده تام الاختیار ( جهت حضور و اعمال رای در مجمع عمومی 27/05/96 ) به شرکت مراجعه نمایند .
مدارک لازم :
1-کارت شناسایی طرفین ( کارت ملی یا شناسنامه )
2- تکمیل فرم وکالت نامه ( دردفتر شرکت )
3- حضور طرفین ( وکیل و موکل )
* افرادی که وکالتنامه محضری اخذ نموده اند ، نیازی به حضور موکل نمی باشد .