فرهنگ و سرمايه دانش

اخبار پروژه کوهک مورخ 96/06/06

قابل توجه مالکان محترم پروژه کوهک
بدین وسیله درمورد ابهامات بوجود آمده در فضای مجازی مربوط به پروژه کوهک موارد زیر به اطلاع می رسد :
کند شدن پیشرفت فیزیکی پروژه به دلیل تعلل سازنده بوده و سازنده با این ترفند در پی کسب امتیازهای نابجا از شرکت است ، شرکت با توجه به تعهدات سازنده و تا ایفای این تعهدات به دلیل صیانت از منافع مالکان از دادن هرگونه امتیاز به سازنده و تمدید قرارداد ساخت خوداری خواهد نموده .
از جمله تخلفات سازنده عبارتند از :
1- عدم اجری عملیات خاکبرداری پارکینگ ها علی رغم ابلاغ رسمی از طرف شرکت.
2 – عدم خریداری و نصب اقلامی از قبیل آسانسور – سیستم تهویه – پکیج – درب ها و ... باتوجه به اتمام زمان قرارداد ساخت .
3- ممانعت از ورود مالکان به پروژه و بازدید ایشان به منظور اعمال فشار به شرکت .
4- فروش واحدهای پروژه بدون تأیید مالک و مازاد بر سهمیه واگذاری تا به امروز ( تخلف ماده 11 و تبصره 1 قرارداد ) .
5- عدم وصول چک های مربوط به قرارداد خرید 3 واحد از پروژه ( به مبلغ 1.175.000.000 تومان ) که به معطل ماندن مالکان این سه واحد منجر شده است .
6- انجام اقدامات ساختمانی بدون تأیید شرکت .
در حدی که شرکت مطلع شده کندی پیشرفت پروژه به علت عدم توانایی و تأمین منابع مالی برای ادامه پروژه است و برخوردهای لمپن گونه و داد و بیداد و تهدیدها و بهانه تراشی ها به همین دلیل است نه رفتار شرکت .
هیئت مدیره موظف است با دقت و تأمل کافی پی گیری منافع مالکان شرکت باشد . و اسیر رفتارهای نادرست سازنده نخواهد شد . فعلاً صبورانه ناظر پیشرفت کار است اما درصورت لزوم کار حقوقی لازم را انجام خواهد داد .