فرهنگ و سرمايه دانش

ساعت کاری شرکت از مهرماه 96

احتراماً
به اطلاع مي رساند :
ساعت كاري شركت از مهرماه سال 96 از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 لغايت 17
روزهاي دوشنبه بعلت تشكيل جلسه هيات مديره تا ساعت ١٦ مي باشد.
باتشكر- هيات مديره شركت تعاوني سرمايه گذاري فرهنگ و سرمايه دانش