فرهنگ و سرمايه دانش

گزارش پروژه کوهک مورخ 19-07-96

گزارش پیشرفت پروژه :
بلوک A2 :
- عملیات تیغه چینی و سیمان آستر و نصب فریم درب های انباری ها طبقات منفی به اتمام رسیده است و عملیات کفسازی و سفیدکاری داخل انباری ها در طبقات 1- و 2- کامل شده است.
- نصب کامل ترنچ های طبقه 3- و آماده جهت قرار دادن لوله های فاضلاب
- نصب فریم های UPVC و شیشه گذاری 50 درصد تکمیل گردیده است
- نصب فلاشینگ ها 50 درصد تکمیل گردیده اما جوشکاری آنها در حال اجرا است
- عملیات سنگ کاری کف لابی ها در طبقات 1 الی 12 به پایان رسیده است و در سایر طبقات اکیپ ها در حال انجام کار می باشند
- عملیات سنگ کاری دور بدنه آسانسور تا طبقه 18 تکمیل گردیده است
- عملیات قیرگونی شوتینگ ها و تست به پایان رسیده و ملات محافظ آن کشیده شده است
- عملیات کفسازی در طبقه 1- در حال اجرا می باشد
- نصب آب راه و چراغ و پروژکتور در هلی پد به پایان رسیده است
- عملیات نصب درب های آسانسور باربر و نفربر به اتمام رسیده است
- اجرا گردبورها در سقف واحد جهت روشنایی هالوژن به پایان رسیده است
- عملیات رنگ آمیزی در طبقات 1 و 2 پایان یافته و در طبقات 3 و 4 در حال اجرا می باشد
- عملیات اصلاحات سفید کاری در طبقات به پایان رسیده است
- عملیات ماستیک کناف از طبقه 1 الی 13 تکمیل گردیده و در طبقات 14 در حال کار می باشند
- نصب کامل نرده راه پله در ضلع شرقی و غربی
- آیتم سربندی ،قلع ، نصب کلید و پریز از طبقه 1 تا 19 تکمیل گردیده است

گزارش پیشرفت پروژه :
بلوک A3 :
- عملیات تیغه چینی و سیمان آستر ، کفسازی و نصب فریم درب های انباری ها طبقات منفی به اتمام رسیده است و عملیات سفیدکاری داخل انباری ها در طبقات 1- و 2- کامل شده است.
- نصب کامل ترنچ های طبقه 3- و آماده جهت قرار دادن لوله های فاضلاب
- نصب فریم های UPVC و شیشه گذاری 80 درصد تکمیل گردیده است
- نصب فلاشینگ ها 90 درصد تکمیل گردیده و جوشکاری آن از طبقه 1 تا 12 در حال اجرا است
- عملیات سنگ کاری کف لابی ها در طبقات 1 الی 8 به پایان رسیده است و در سایر طبقات اکیپ ها در حال انجام کار می باشند
- عملیات سنگ کاری دور بدنه آسانسور تا طبقه 19 تکمیل گردیده است
- عملیات سرامیک کاری دیوار لابی از طبقه 1 الی 13 به پایان رسیده است
- عملیات قیرگونی شوتینگ ها و تست به پایان رسیده و ملات محافظ آن کشیده شده است و در طبقات 9 الی 12 کاشی کاری شده است
- عملیات کفسازی در طبقه 2- در حال اجرا می باشد
- نصب آب راه و چراغ و پروژکتور در هلی پد به پایان رسیده است
- عملیات نصب درب های آسانسور باربر و نفربر به اتمام رسیده است
- اجرا گردبورها در سقف واحد جهت روشنایی هالوژن به پایان رسیده است
- عملیات رنگ آمیزی در طبقات 1 و 2 پایان یافته و در طبقات 3 و 4 در حال اجرا می باشد
- عملیات اصلاحات سفید کاری در طبقات به پایان رسیده است
- عملیات ماستیک کناف از طبقه 1 الی 11 تکمیل گردیده و در طبقات 12 در حال کار می باشند
- نصب کامل نرده راه پله در ضلع شرقی و غربی
- آیتم سربندی ،قلع ، نصب کلید و پریز از طبقه 1 تا 2 تکمیل گردیده است