فرهنگ و سرمايه دانش

اطلاعیه استغفاء مدیرعامل

به نام خدا
احتراما
به اطلاع کلیه اعضا ومالکان پروژه ها می رساند،با توجه به استعفای مدیر عامل محترم شرکت ،این هیت مدیره از کسانی که علاقمند به همکاری باشرکت در تصدی این سمت می باشند دعوت بعمل می آورد تقاضای خود را به همراه رزومه باذکر حقوق درخواستی هر چه سریعتر به شرکت ارسال نمایند .
ضمنا معرفی افراد خارج از اعضا شرکت نیز بلامانع می باشد.
شرکت تعاونی سرمایه گذاری فرهنگ و سرمایه دانش