فرهنگ و سرمايه دانش

جلسه کوهک 96/11/13

قابل توجه مالكان محترم كوهك
باسلام
به اطلاع ميرساند جلسه اي به منظور تبادل نظر با مالكان و بررسي آخرين وضعيت پروژه كوهك در تاريخ جمعه 96/11/13 از ساعت 10 تا 12 درمحل دبيرستان شهيد مطهري منطقه 6 واقع در خ فلسطين نبش ايتاليا تشكيل مي گردد.
باتشكر –هيئت مديره شركت تعاوني فرهنگ و سرمايه دانش